Pavol Szénási, Levice
IČO: 35 350 288, DIČ: 1039950637
Mobil: 0915 775263, E-mail: pasz@misung.sk
 1. Predaj a servis výpočtovej techniky
 2. Servis výpočtovej techniky priamo u zákazníka, v prípade potreby odvoz aj dovoz PC
 3. Inštalovanie internetu od poskytovateľov
  • T-COM
  • Orange
  • T-Mobile
  • Wimax
  • poprípade nastavenie WIFI
 4. Správa PC sietí podľa dohody
 5. Inštalovanie káblových rozvodov sietí
 6. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky

© 2024, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk


www.